Nieuws

01 augustus 2019

Patiëntenfolder etalagebenen!

Claudicatiocare ontwikkelde een folder voor patiënten in verband met etalagebenen.

 

Lees meer

14 maart 2019

Congres ClaudicatioNet Nederland

Op 19 maart 2019 organiseert Claudicationet haar voorjaarscongres!

Lees meer

06 maart 2019

Artikel claudicatio in het tijdschrift HuisartsNu

In het nummer van Januari-Februari van het tijdschrift HuisartsNu, verscheen het volgend artikel:

 

Welke aanpak bij perifeer arterieel vaatlijden?

 

Gesuperviseerde oefentherapie en leefstijlaanpassing versus heelkunde

 

 

 

Dit artikel is gepubliceerd in Huisarts Nu, het wetenschappelijk tijdschrift van huisartsenvereniging Domus Medica en wordt als volgt gerefereerd: Finoulst M, De Schutter F, Zwaenepoel B. Welke aanpak bij perifeer arterieel vaatlijden? Gesuperviseerde oefentherapie en leefstijlaanpassing
versus heelkunde. Huisarts Nu 2019:48:13-5.

Lees meer

01 december 2018

Cursus Motivational Interviewing

Cursus Motivational interviewing op 1-12-2018: bereik meer met je patiënten!

 

De cursus gaat door te Zaventem van 9u tot 17:30u.

 

Meer info bij "evenementen" onder "actueel".

Lees meer

20 oktober 2018

Wetenschappelijke studie

Minerva (tijdschrift voor Evidence-Based Medicine) heeft een bondige bespreking gepubliceerd met als titel: 

"Gesuperviseerde oefentherapie beter dan een thuisoefenprogramma of wandeladvies bij patiënten met claudicatio intermittens?"

 

De auteur van deze bespreking is Bruno Zwaenepoel.

Lees meer

Wetenschap

Interesse in wetenschappelijk literatuur over claudicatio intermittens en gerelateerde onderwerpen?

Klik dan op deze link.