06 maart 2019

Artikel claudicatio in het tijdschrift HuisartsNu

Inleiding

 

Perifeer arterieel vaatlijden komt voor bij 7% van de 50-plussers, bij 15 tot 20% van de 70-plussers en bij meer dan de helft van personen ouder dan 80 jaar. Ongeveer 30% is symptomatisch: pijn, moeheid, krampen in de benen (kuit, heup of bil) bij inspanning en verdwijnend in rust binnen een tiental minuten.

 

De meerderheid van de patiënten met perifeer arterieel vaatlijden blijft jarenlang stabiel, terwijl bij een op vijf de klachten toenemen. Jaarlijks evolueert 1 tot 2% naar een toestand van kritieke lidmaatischemie. Perifeer arterieel vaatlijden gaat in meer dan de helft van de gevallen gepaard met coronair vaatlijden of cerebrovasculaire aandoeningen. Atherosclerose is veruit de belangrijkste oorzaak met de gekende risicofactoren: roken, diabetes, hypercholesterolemie, fysieke inactiviteit, obesitas en in beperkte mate hypertensie, al dan niet in combinatie met chronische nierinsufficiëntie.

 

Lees hier het artikel

Terug naar het overzicht

Wetenschap

Interesse in wetenschappelijk literatuur over claudicatio intermittens en gerelateerde onderwerpen?

Klik dan op deze link.