Zelf de deelname stopzetten

Mocht u besluiten geen lid meer te willen zijn van ClaudicatioCare dan kunt u ons dit melden via mail naar info@claudicatiocare.be. Wij zullen u vervolgens verwijderen van de Zorgzoeker. Uw portfolio zal voor een periode van een jaar bewaard worden. Mocht u uw besluit herzien dan is terugplaatsing mogelijk door een schriftelijke motivatie te sturen aan ClaudicatioCare via info@claudicatiocare.be.