Specialisatietraject claudicatiotherapeut

In de toekomst voorzien we met ClaudicatioCare een specialisatietraject dat nog moet bepaald worden.