Cursus Motivational Interviewing

Gezonder leven in onze doelgroep is van groot belang in de effectiviteit van de behandeling. Wij benadrukken het belang van leefstijlinterventies en daarom dienen claudicatiotherapeuten op dit vlak een goede basis te hebben. Vandaar dat een cursus Motivational Interviewing (MI) een optie is.  Uit onderzoek van Miller et al. weten we dat de daadwerkelijke competentie van deelnemers pas toeneemt bij een meerdaagse training, niet aaneengesloten gepland, waarbij de deelnemers tussentijds individuele coaching krijgen en de groep beperkt is qua grootte (maximaal 15 deelnemers). Om Motivational Interviewing aan te leren blijken de reguliere trainingsvormen niet effectief te zijn. Daarom is het van belang dat een trainer op de hoogte is welke methoden van training en coaching wel effectief zijn. Trainers die lid zijn van MINT hebben een verplichte trainersopleiding gevolgd en volgen jaarlijks bijscholing. Van deze trainers mag je tevens verwachten dat ze op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen rondom Motivational Interviewing en van de effectieve methoden van training en coaching hierin. Wens je meer informatie over cursus rond motivational interviewing, neem contact op via info@claudicatiocare.be.