Voorwaarden om lid te blijven van ClaudicatioCare

Er zijn verschillende voorwaarden waar u aan moet voldoen om lid te kunnen blijven van ClaudicatioCare:

 

  1. Navorming: De basiscursus PAV moet gevolgd zijn.
  2. Behandeling volgens richtlijn: U werkt te allen tijde volgens een gestandaardiseerd protocol, zoals omschreven in de KNGF-richtlijn symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden.
  3. Terugkoppeling naar de verwijzer: U stuurt tijdig adequate terugkoppelingsbrieven naar de verwijzer. De meeste patiënten met perifeer arterieel vaatlijden zullen naar u worden verwezen vanuit een huisartsenpraktijk of het ziekenhuis. Het is belangrijk dat u na 6 en 12 maanden (of bij problemen) relevante informatie terugkoppelt naar de verwijzer. U dient hiervoor de gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief van ClaudicatioCare te gebruiken. De digitaal invulbare brief is te vinden in het portfolio.
  4. Portfolio up-to-date: Uw portfolio geldt als visitekaartje naar zowel patiënten als verwijzers. Zorg er dus voor dat het portfolio up-to-date is! Denk hierbij aan een goede kwaliteit (pas)foto en persoonlijke omschrijving over uzelf en/of uw praktijk. Ook is het belangrijk dat de gegevens van uw praktijk up-to-date zijn en dient u tijdig de gevolgde scholing toe te voegen aan uw portfolio.
  5. Kwaliteitssysteem: Ten behoeve van het Claudicatio Kwaliteitssysteem dient u maandelijks de behandeldata van uw claudicatiopatiënten te versturen naar de daartoe voorziene database. Meer informatie hierover kunt u vinden via het linker zijmenu.
  6. Digitale verwijzingen: U handelt verwijzingen via de digitale Zorgzoeker nauwkeurig en tijdig af. Meer informatie vindt u via het linker zijmenu.