Eigen bijdrage ClaudicatioCare lidmaatschap

ClaudicatioCare start als project met ondersteuning en financiële middelen van het RIZIV van de FOD Volksgezondheid.

 

Momenteel wordt er bijgevolg geen bijdrage gevraagd aan de deelnemende claudicatiotherapeut.