ClaudicatioNet en andere netwerken

Vraag

In hoeverre ziet ClaudicatioNet zichzelf als platform voor andere indicaties, zoals DM, hartfalen en COPD?

 

Antwoord

Wij richten ons op dit moment primair op de zorg voor patiënten met perifeer vaatlijden. ClaudicatioNet realiseert zich dat een gezamenlijk platform voor chronische aandoeningen in de toekomst een reële mogelijkheid is, en staat hier dan ook positief tegenover.

Terug naar het overzicht