Verwijzing door huisarts

Vraag
Is het mogelijk dat een patiënt met CI wordt doorverwezen door de huisarts? Accepteert de zorgverzekeraar deze verwijzing?

 

Antwoord

Ja, ook de huisarts kan en mag patiënten met CI doorverwijzen voor GLT. Zorgverzekeraars accepteren een verwijzing via de huisarts.

 

De huisarts kan de enkel-armindex (laten) bepalen in de eigen praktijk of bij een vaatfunctieafdeling in een diagnostisch centrum.

Zoals de huisartsenrichtlijn (NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden) beschrijft, kan chronisch obstructief arterieel vaatlijden op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek slechts bij een kleine groep patiënten met grote zekerheid worden aangetoond. Typische claudicatioklachten alleen zijn niet bewijzend. Bij een vermoeden van chronisch obstructief vaatlijden is bepaling van de enkel-armindex in de volgende gevallen aangewezen:

• klachten van claudicatio intermittens;
• huidtemperatuur van één voet duidelijk lager dan van de andere voet;
• afwijkende pulsaties van de a. tibialis posterior en/of a. dorsalis pedis aan een voet;
• souffle bij auscultatie van de a. femoralis.

Terug naar het overzicht