Wanneer kiest de vaatchirurg voor een interventie?

Vraag

Wanneer opereert de vaatchirurg? Wat zijn de afwegingen, wat is het klinische beeld, wat is de subjectieve beleving van de patiënt?

 

Antwoord

Leidend in deze beslissing is de mate van (subjectieve) invalidering van de patiënt, afgezet tegen de reeds ondernomen stappen binnen het conservatieve traject. Daarbij valt te denken aan stoppen met roken, gemotiveerd en volledig doorlopen traject van gesuperviseerde looptherapie in relatie tot werk, leeftijd en al dan niet aanwezige co-morbiditeit. Overigens is eerste keus van een invasieve interventie (dus als bovenstaande is gerealiseerd) een minimaal invasieve interventie ('dotter', rekanalisatie al dan niet met stentplaatsing). Indien dit niet mogelijk is wordt gekozen voor een veneuze (autologe) bypass. Een kunststof bypass voor claudicatio intermittens is, op een zeer zeldzame uitzondering na misschien, eigenlijk obsoleet.

Terug naar het overzicht