Vragen over het congres?

Bij vragen over uw inschrijving of betaling kunt u contact opnemen met Congress Company via info@congresscompany.com of 073-7003500.

  • ClaudicatioNet Jaarcongres

    Ook in 2019 vindt alweer het 9e ClaudicatioNet Jaarcongres plaats!

ClaudicatioNet Jaarcongres

ClaudicatioNet organiseert twee keer per jaar het ClaudicatioNet Congres voor therapeuten, verwijzers (bijv. huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en medisch specialisten) en andere geïnteresseerden. Sinds 2018 wordt het congres twee maal per jaar georganiseerd; voorheen een keer per jaar. Middels het congres worden deelnemers up-to-date gehouden omtrent perifeer arterieel vaatlijden en aanverwante onderwerpen (denk hierbij o.a. aan veelvoorkomende co-morbiditeiten en leefstijlbegeleiding). Naast enkele plenaire sessies vinden er een tweetal parallelsessies plaats, waar de deelnemers zelf kunnen kiezen voor een workshop/lezing die hun interesse heeft. Tussen de sessies door is op de beursvloer gelegenheid tot netwerken met collega's, maar ook met bijv. EPD-leveranciers (elektronisch patiënten dossier) of scholingsaanbieders.

 

In 2020 worden, zoals voorgaande jaren, twee congressen georganiseerd. Op 12 maart 2020 zal het eerste congres plaatsvinden in Congrescentrum 1931 ('s-Hertogenbosch). In het najaar zal een tweede congres georganiseerd worden op 1 oktober 2020 in Congrescentrum Orpheus (Apeldoorn).