Vragen over het congres?

Bij vragen over uw inschrijving of betaling kunt u contact opnemen met Congress Company via info@congresscompany.com of 073-7003500.

  • ClaudicatioNet Jaarcongres

    Ook in 2019 vindt alweer het 9e ClaudicatioNet Jaarcongres plaats!

ClaudicatioNet Jaarcongres

ClaudicatioNet organiseert twee keer per jaar het ClaudicatioNet Congres voor therapeuten, verwijzers (bijv. huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en medisch specialisten) en andere geïnteresseerden. Sinds 2018 wordt het congres twee maal per jaar georganiseerd; voorheen een keer per jaar. Middels het congres worden deelnemers up-to-date gehouden omtrent perifeer arterieel vaatlijden en aanverwante onderwerpen (denk hierbij o.a. aan veelvoorkomende co-morbiditeiten en leefstijlbegeleiding). Naast enkele plenaire sessies vinden er een tweetal parallelsessies plaats, waar de deelnemers zelf kunnen kiezen voor een workshop/lezing die hun interesse heeft. Tussen de sessies door is op de beursvloer gelegenheid tot netwerken met collega's, maar ook met bijv. EPD-leveranciers (elektronisch patiënten dossier) of scholingsaanbieders.

 

Net zoals vorig jaar, heeft ClaudicatioNet ook in 2019 besloten twee ClaudicatioNet Congressen te organiseren. Op 14 maart 2019 vindt het eerste congres plaats in de Brabanthallen ('s-Hertogenbosch). Daarnaast zal op 10 oktober in Orpheus (Apeldoorn) het tweede congres gaan plaats vinden.