ClaudicatioCare Kwaliteitssysteem

ClaudicatioCare heeft tot doel om informatie te verzamelen over de kwaliteit van zorg van de deelnemende zorgverleners.  De informatie die wordt verzameld over de kwaliteit van de zorg kan actief worden ingezet om de zorg verder te optimaliseren, bijvoorbeeld door sturing vanuit het netwerk o.b.v. best-practices.

 

Op termijn zal ClaudicatioCare de behandelgegevens van de aangesloten therapeuten omzetten naar grafieken in de portfolio's. Deze visuals zijn alleen voor de therapeut zelf inzichtelijk. Op deze wijze kan kwaliteit inzichtelijk gemaakt worden en bestaat de mogelijkheid om als behandelaar de eigen resultaten te vergelijken met een benchmark (regionaal/landelijk gemiddelde) uit de database.

 

Alle ClaudicatioCare therapeuten stellen maandelijks vanuit de claudicatiocare app de geanonimiseerde klinimetrie van patiënten met claudicatio intermittens ter beschikking. Voor het versturen van de data is een koppeling tussen de claudicatiocare app en de centrale gegevensbank noodzakelijk.