Dataverzameling Kwaliteitssysteem

De volgende vragenlijsten worden voor alle claudicatio patiënten ingevuld op meetmomenten 0 (intake), 1, 3, 6, 9 en 12 maanden:

- Claudicatio vragenlijst
- VascuQol
- GPE- dagelijkse activiteit
- GPE- loopafstand
- GPE- 4
- GPE- tevredenheid

 

De GPE-vragenlijsten hoeven niet op meetmoment 0 afgenomen te worden, alle andere vragenlijsten op alle meetmomenten.

 

De inhoud van de vragenlijsten is hier terug te vinden.

Naast de vragenlijsten verzamelt ClaudicatioCare wat aanvullende gegevens over bijvoorbeeld het geboortejaar en geslacht van de patiënt, de data waarop de patiënt is behandeld en of de patiënt vanuit de eerste- of tweede lijn is verwezen.