De zorgzoeker

Bekijk de kaart voor een claudicatiotherapeut bij u in de buurt.

 

Voorwaarden

De claudicatiotherapeut moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om aangesloten te mogen blijven bij ClaudicatioCare, zoals het volgen van jaarlijkse navorming. Ervaring krijg je echter alleen door daadwerkelijk patiënten te behandelen!

Wij vragen u dan ook om, conform de internationale richtlijnen, ALLE patiënten met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (Fontaine 2) door te verwijzen naar een bij ClaudicatioCare aangesloten kinesitherapeut.
Indien u toch besluit over te gaan tot een chirurgische interventie, kunt u daarbij denken aan een verwijzing pre- en/of postinterventie.

 

De kracht van ClaudicatioCare bestaat onder ander uit het hebben van contacten binnen het netwerk en op regelmatige basis met elkaar samenkomen.